Az intézet parancsnoka, Tóth Gábor bv. ezredes 2016. június 17-én ünnepélyes keretek között megköszönte a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgató helyettesének, Takáts Bélának és Illés Julianna osztályvezetőnek a segítségét az intézet könyvtárának selejtezési, katalogizálási és frissítési munkálataiban.

Forrás: Intézet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a fogvatartottak szabadidejének hasznos eltöltése, a művelődésük elősegítése érdekében intézeti könyvtárat működtetünk, amely fejlesztéséhez az Verseghy Ferenc Könyvtár sikeres pályázati tevékenységével már sok segítséget nyújtott.

Forrás: Intézet

A Verseghy Ferenc Könyvtár és a bv. intézet között együttműködési megállapodás köttettet, amelynek elemeként pár évvel ezelőtt egy alkalommal már megtörtént a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Könyvtárának selejtezése, illetve részbeni katalogizálása, Illés Julianna osztályvezető és két munkatársnőjének segítségével.

Forrás: Intézet

2015 évvégén a könyvtárnak is otthont adó közösségi helyiség teljes felújításon esett át, a könyvállomány tovább bővült, így ismételten a segítségüket kértük a könyvtári állomány selejtezéséhez, illetve a nyilvántartás pontosításához. Egy jól működő könyvtár működtetéséhez elengedetlenül fontos, hogy a polcokon fekvő „mozdulatlan”, esetlegesen elavult információkat tartalmazó dokumentumokat felváltsák olyan könyvek, amelyeket szívesen kölcsönöznek, keresnek. A frissítés igen nagy „érvágást” jelentett a könyvtárnak, jelentős számú könyv került ki a nyilvántartásból, és az új számítógépen rögzített nyilvántartás már csak az élő állományt tartalmazza.

Forrás: Intézet

 A könyvtár teljes „átmozgatásában” több napon keresztül óriási munkát végzett a két könyvtáros munkatárs Illés Julianna és Némethné Matastik Magdolna, illetve a könyvtáros elítélt, aki a Verseghy Könyvtártól ajándékozott számítógépen és könyvtár programmal rögzítette a frissített állományt.

Forrás: Intézet

Az intézet könyvtárának teljes felújítása, megújítása így végéhez ért, a fogvatartottak felújított környezetben, gördülékenyebben juthatnak reintegrációjukat, önképzésüket elősegítő információkhoz.