Az I. világháborúval, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztő interaktív előadássorozatot tartottak a fogvatartottak számára Solton.

A foglalkozások célja a az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébrentartása volt. Az ismeretterjesztő – interaktív előadássorozaton 15 fő vett részt, összesen 15 óra időtartamban.
A pályázatban szereplő adatok szerint a speciális célcsoport esetében jelentős ismeretdeficit tapasztalható, de kreatív, interaktív módszerekkel ezek az ismeretek pótolhatók. Ahhoz, hogy valaki aktív állampolgár legyen, nélkülözhetetlen a világtörténelem eseményeinek átlátása, az abból következő ok-okozati viszonyok feltérképezése. A konkrét, foglalkozásokon résztvevő célcsoporttagokon kívül a zárkatársakhoz, családtagokhoz, kapcsolattartókhoz is eljut számos ismeret és világtörténelmi, -politikai összefüggés. Az egyes interaktív elemek konkrét ismereteket közvetítenek, kompetenciákat fejlesztenek, mely része a társadalmi, kulturális sokszínűség és tudatosság területeinek.

Forrás Állampusztai OBVI
Másik programunk, melyet a Földművelésügyi Minisztérium támogatott "HulladékÚt" címmel megvalósult meg. Ennek célja a környezettudatos magatartás és gondolkodás kialakítása a fogvatartottaknál, hangsúlyosan a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, a hulladékok újrafelhasználásának lehetősége.
ReUse Programok lebonyolítása alkalmával papír, műanyag, textil, üveg, fém és egyéb anyagok újrahasznosításával készítettek karácsonyi ajándékokat, díszeket, egyéb használati tárgyakat a fogvatartottak. A program több szempontból is hasznos volt: a készült alkotások egyben ajándékok is a családtagoknak, másrészt a kreativitásra és takarékosságra, környezettudatos magatartásra nevel.
Forrás Állampusztai OBVI