A Magdolna Klub: nőknek, nőkért című projekt keretén belül összesen harminc órában tartottak kommunikációs és önismereti képzést a Váltó-sáv Alapítvány munkatársai a Kalocsai Fegyház és Börtönben.

A 2015. május elejétől futó projekt célja a társadalmilag sérülékeny célcsoporthoz tartozó nők támogatása, önbecsülésük, kompetenciáik és érdekérvényesítési képességük növelése, valamint szakmai együttműködések aktivizálása a témában és a területen. A projekt egyik tevékenysége különböző akkreditált, engedélyezett képzések lebonyolítása.

A fenti képzés célja a kommunikációs és önismereti kompetenciák fejlesztése volt, és az alábbi tanegységekre épült: kommunikáció alapjai, pszichológiai és szociálpszichológiai alapismeretek (ön- és társismeret), a konfliktus és kezelése, meggyőzés és/vagy propaganda (rábeszélés); az érvelés technikája, tárgyalástan.

Fotó: Kalocsai Fegyház és Börtön

Fotó: Kalocsai Fegyház és Börtön

Fotó: Kalocsai Fegyház és Börtön

A képzésen összesen 12 fogvatartott vett részt, a záróvizsgán mindenki „megfelelt” minősítést kapott, így az elvégzett képzésről mindenki szerzett tanúsítványt.

Fotó: Kalocsai Fegyház és Börtön

A projekt keretén belül a kalocsai intézetben egy másik fogvatartotti körnek pedig problémafeltáró, kompetenciafejlesztő csoportot biztosítottak az alapítvány segítő szakemberei.

A Váltó-sáv Alapítvány a továbbiakban is igen fontosnak tartja a női fogvatartotti célcsoport megkeresését, gondozását, képzését, ezért egy újabb képzés indul októberben a Kalocsai Fegyház és Börtönben.