A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) tisztújító választást rendez, amely során megválasztják azokat a személyeket, akik 2017. és 2022. között ellátják az egyes tisztségeket.

MRK taggyűlés

A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) 2012-es létrejötte óta rendszeresen és aktívan vesz részt szakmai normák, előírások véleményezésében, a kapcsolódó javaslatok kidolgozásában, illetve az ehhez szükséges helyszíni tapasztalatszerzésben. A szakmai érdekképviselet mellett különös figyelmet fordított a rendvédelmi közösség erősítésére, az élet- és munkakörülmények figyelemmel kísérésére, mindezek jobbításának kezdeményezésére.

A teljesített feladatok után, öt év elteltével most a tisztségviselők 2017-2022-ig terjedő időszakra vonatkozó választásának előkészítése és lebonyolítása a kiemelt feladat.

Hogy hogyan lehet valaki jelölt, honnan, illetve hogyan lehet a választáshoz szükséges ajánlószelvényeket összegyűjteni, arról az alábbi linken találhat bővebb tájékoztatást:

             Magyar Rendvédelmi Kar választási tájékoztató - 2017

                               Jelöltállításról szóló tájékoztató

Az ajánlószelvényeket 2017. április 5. és április 25. között lehet gyűjteni, a tisztújító szavazás pedig 2017. május 15. és 18. között lesz.

Az MRK Közgyűlésének Büntetés-végrehajtási Tagozatába a büntetés-végrehajtási szervezet tagjai 10 főt delegálhatnak.  Az eredményes választás első lépése a jelöltállítás.

Az ajánlószelvényt az ajánló személy leadhatja közvetlenül a jelölő- és szavazatszámláló biztosnál, vagy átadhatja az ajánlott személynek, aki az összegyűjtött szelvényeket szintén a biztosoknál köteles leadni a fenti időpontig.

Fotó: BvOP
A minta letöltése a képre kattintással lehetséges.