Budapesti Fegyház és Börtön

A Budapesti Fegyház és Börtön hazánk egyik legnagyobb, országos hatáskörű büntetés-végrehajtási intézete, mely európai mércével mérve is a legnagyobbak közé tartozik, normatív befogadóképessége 997 fő.

Az intézet alapfeladata a fegyház és börtön fokozatban kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása a felnőtt korú férfi elítéltek vonatkozásában, emellett előzetesen letartóztatott és nem jogerős ítélettel rendelkező férfi fogvatartottak elhelyezését is biztosítja.

A Budapesti Fegyház és Börtön közel  15 hektáros területen fekszik, három - területileg és funkcionálisan elhatárolható - objektumból áll.

Az „A” objektum (1108 Bp., Kozma u. 13.) csillag alaprajzú, történelmi épület, amely  eredeti funkcióját tekintve két elhelyezési körletet (jobb és bal csillag) foglal magába. A bal csillag alapításkori rendeltetésének megfelelően működik, itt átlagosan 550 fogvatartottat helyeznek el. A jobb csillag két szárnya a heti rendszerességű országos körszállítások helyszínét biztosítja, míg a 2015. március 16-án átadott harmadik szárnyban a 44 fő befogadására alkalmas Hosszúidős Speciális Részleg (HSR) kapott helyet.

A „B” objektumban (1108 Bp., Maglódi út 139.) átlagosan 1000 fogvatartott elhelyezését biztosító fogvatartási körlet működik.

A „C” objektum (1108 Bp., Újhegyi út 52.) területén találhatók a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott önálló gazdasági társaság, a BUFA Kft. épületei, valamint az intézet kutyatelepe.

Az intézethez tartozó ingatlanon működik a Szabadságharcosokért Közalapítvány által fenntartott Kisfogház Emlékhely, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc itt fogva tartott és kivégzett hőseinek emlékét őrzi.

Az intézet területén fekszenek továbbá a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által fenntartott  Központi Anyag Raktár (KAR), valamint az önálló jogi személyként működő Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) épületei.

Biczó László bv. dandártábornok
bv. főtanácsos
parancsnok