Budapesti Fegyház és Börtön

A Budapesti Fegyház és Börtön hazánk egyik legnagyobb, országos hatáskörű büntetés-végrehajtási intézete, mely európai mércével mérve is a legnagyobbak közé tartozik. Az intézet alapfeladata a fegyház és börtön fokozatban kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása a felnőtt korú férfi elítéltek vonatkozásában. A normatív befogadóképesség 1032 fő.

A Budapesti Fegyház és Börtön közel  15 hektáros területen fekszik, három - területileg és funkcionálisan elhatárolható - objektumból áll.

Az „A” objektum (1108 Bp., Kozma u. 13.) csillag alaprajzú, történelmi épület, amely  eredeti funkcióját tekintve két elhelyezési körletet (jobb és bal csillag) foglal magába.A bal csillag alapításkori rendeltetésének megfelelően működik. A jobb csillag két szárnya a heti rendszerességű országos körszállítások helyszínét biztosítja, míg a 2015. március 16-án átadott harmadik szárny  44 fő befogadására alkalmas, itt kapott helyet a Hosszúidős Speciális Részleg (HSR) is.

A „B” objektumban (1108 Bp., Maglódi út 139.) átlagosan 1000 fogvatartott elhelyezését biztosító fogvatartási körlet működik.

A „C” objektum (1108 Bp., Újhegyi út 52.) területén találhatók a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott önálló gazdasági társaság, a BUFA Kft. épületei, valamint az intézet kutyatelepe.

Az intézethez tartozó ingatlanon működik a Szabadságharcosokért Közalapítvány által fenntartott Kisfogház Emlékhely, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc itt fogva tartott és kivégzett hőseinek emlékét őrzi. Az intézet területén fekszenek továbbá a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által fenntartott  Központi Anyag Raktár (KAR), valamint az önálló jogi személyként működő Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) épületei.

Biczó László bv. dandártábornok
bv. főtanácsos
parancsnok