Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

 A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet úgynevezett megyei jellegű intézet, amely végrehajtja az előzetes letartóztatással, elzárással, valamint a szabadságvesztéssel összefüggő – törvényekben meghatározott – büntetés-végrehajtási feladatokat.


Felügyeletét a Belügyminisztérium, szakmai irányítását a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága látja el.
Az intézetparancsnok egyszemélyi vezetőként, az osztályvezetők segítségével irányítja a munkát, gyakorolja a munkáltatói, fegyelmi jogkört, esetenként nyomozó hatósági jogkörben jár el.


Az intézet befogadóképessége 86 fő, azonban más megyei házakhoz hasonlóan itt is jelentős a túltelítettség.

Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes
parancsnok

 

 

 


Nagyobb térképre váltás